Informacja

Najczęściej kupowane

Koła zębate 

Koła zębate

Elementem czynnym wchodzącym w skład przekładki zębatej jest koło zębate. Znajduje się ono również w takich mechanizmach, jak sprzęgło zębate oraz pompa zębata. Koło zębate budowane jest przez wieniec zębaty, piastę oraz łącznik, którego zadaniem jest połączenie ze sobą dwóch pierwszych elementów. Jeśli koło zębate składa się z niewielkich liczby zębów, a jego średnica jest mała to łącznik nie występuje. W takim przypadku wieniec zębaty spełnia swoje zadanie, a jednocześnie pełni rolę piasty. Koła zębate stosowane są wszędzie tam, gdzie konieczne jest wprawienie w ruch jakiegoś elementu. Jego zadaniem jest przekazywanie siły, która z kolei zamienia ruch obrotowy w ruch posuwisty. 
Na czym polega praca koła zębatego?
Jeśli w danym urządzeniu mamy zastosowane więcej niż jedno koło zębate wspólnie zazębiające się, to kiedy dochodzi do obrotu, zęby otaczają się. Zjawiskiem niepożądanym, którego jednak można uniknąć, jest ześlizgiwanie się kół po sobie. Wystarczy prawidłowo dobrać koła zębate do warunków, w jakich będą one pracować, uwzględniając kilka istotnych parametrów. 

Rodzaje kół zębatych

Koła zębate różnią się między sobą. Wyróżnia się koła zębate walcowe oraz koła zębate stożkowe. Te pierwsze dzieli się na koła z zębami:
-prostymi,
-skośnymi;
-daszkowymi;
-łukowymi.
Zęby w takich kołach mogą być rozmieszczone zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Koła mające zęby proste i skośne są zdecydowanie cieńsze niż te, które mają zęby ułożone łukowo bądź daszkowo. 
Koła zębate stożkowe również mogą mieć zęby ułożone zarówno po wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie. Konstrukcja w przypadku tego rodzaju kół zębatych przypomina swoim kształtem stożek. Koła zębate stożkowe dzieli również, biorąc pod uwagę zarys zębów. Na podstawie tego kryterium wyróżniamy koła typu epicykloidalnego oraz ewolwentowego. 
W samochodach osobowych koła zębate znajdują się w skrzyni biegów. To dzięki nim możliwe jest przenoszenie za pośrednictwem wału korbowego momentu obrotowego, który powstaje na silniku na koła pojazdu. Konsekwencją tego procesu jest oczywiście ruch auta. Najczęściej w użytkowanych przez nas autach stosowane są koła zębate odbiorcze oraz koła zębate zdawcze. Te drugie mają o jeden ząb mniej od tych pierwszych, co sprawia, że możliwa jest zmiana wartości obrotów. Mogą się albo zwiększać, albo zmniejszać. Różnice dotyczą również uzębienia. Może ono być albo proste, albo ukośne. Rodzaj uzębienia wpływa to na to, jak zęby ułożone są w stosunku do obwodu koła. Uzębienie ukośne gwarantuje wysoką efektywność.
Pokazuje 1 - 19 z 19 elementów
Płatności